Třetí ročník odborné konference BIM ve stavebnictví

Přední čeští odborníci budou diskutovat na téma inovací ve stavebnictví, představí současný stav i nejnovější trendy, které se ve stavebnictví postupně uplatňují. Konference proběhne ve dnech 24. a 25. května 2017 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze.

Její součástí bude také Miniexpo: Technologie a produkty pro uplatnění BIM. Hlavními tématy diskusí budou možnosti digitalizace postupů procesu výstavby, metodika BIM jako jeden z akcelerátorů změn na cestě ke Stavebnictví 4.0.

Organizátoři si za hlavní téma letošní konference zvolili metodiku BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR. Na konferenci proto zazní žhavá témata, jakými jsou současný stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR. Ta vzniká pod taktovkou ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníky konference také zcela jistě zaujme nevyhnutelnost celkové digitalizace oboru stavebnictví a s tím stále více se prosazující termín Stavebnictví 4.0.

Dnes snad již málokoho překvapí skutečnost, že BIM znamená především změnu procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb nebo, že na změny ve stavebnictví je potřeba nahlížet v širším kontextu, s čímž bezesporu souvisí témata jako GIS či problematika Smart Cities zasazená do kontextu využití metodiky BIM.

A protože témata nastolená řečníky v plenární části nejsou jen snové vize a představy, ale také témata aplikovaná již s úspěchem v praxi, podělí se o ně řečníci i účastníci konference na workshopech.

Hlavními tématy budou:

– Tvorba výrobkových databází, jejich užití a jejich standardizace

– BIM ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti studentů na vysokých školách

– Vzdělávání středoškolské mládeže aneb od Minecraftu k BIM a dál

– Dokumentace provedení stavby v BIM. Základ pro facility management?

– Veřejná zakázka a BIM.

V rámci konference bude probíhat již tradičně výstava Miniexpo: Technologie pro BIM. Cílem této expozice je ukázat návštěvníkům konference možnosti a využití technologií ve správě, realizaci a přípravě stavby. Výstava bude přístupná jak účastníkům probíhající konference, tak i ostatní odborné veřejnosti, kterou zajímá zavádění inovací do stavebnictví.

Konference BIM ve stavebnictví 2017 se uskuteční v konferenčních prostorách domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí. Aktuální informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránce organizátora: http://stavebniakademie.cz/course/1597.html.

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci se SIA ČR – Radou výstavby. Dále s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, asociací IFMA CZ a Odbornou radou pro BIM. Dvoudenní akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva dopravy ČR. Záštitu akci poskytl také předseda Svazu Měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA.

BIM ve stavebnictví 2017

3. celostátní konference

středa 24. května od 10:00 do 17:30 hodin

čtvrtek 25. května od 09:00 do 12:00 hodin

Místo konání:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1

Registrace a vstupenky:

http://stavebniakademie.cz/registration/1597.html

One thought on “Třetí ročník odborné konference BIM ve stavebnictví

  1. Pingback: Konference BIM a digitalizace ve stavebnictví 2020 byla online - NádhernýByt.cz

Napsat komentář