Stavět šetrně se v Česku stává trendem

Stavět šetrně se v Česku stává trendem

Tak hodnotí Česká rada pro šetrné budovy rok 2017 a hlásí sedm nových členů.

Končící rok 2017 se nesl ve znamení růstu oboru šetrného stavebnictví. V Česku roste nejen výstavba energeticky úsporných domů a počet certifikovaných objektů, ale společnost se začíná mnohem více zajímat i o kvalitu vnitřního prostředí budov. V nich trávíme až 90 % svého času. V souvislosti s tím stoupá také počet firem věnujících se různým oblastem šetrné výstavby. Od vývoje stavebních technologií přes hospodaření s vodou až po udržitelné materiály a recyklaci odpadů. Svědčí o tom mimo jiné stav členské základny největší tuzemské oborové organizace. Česká rada pro šetrné budovy hlásí vstup dalších nových členů. Rok 2017 pak zhodnotila na svém výročním zasedání.

„V letošním roce jsme zaznamenali téměř 10% meziroční nárůst počtu certifikovaných budov. Aktuálně jich je v Česku celkem 155, z nichž 65 % tvoří stavby s certifikací BREEAM. Současně evidujeme rostoucí zájem společností o členství v Radě. Za posledních deset měsíců přistoupilo sedm nových členů. A to konkrétně IKEA, Velux, Gordic, Avrioinvest, Prowork, Asio New a VKM Solutions. Ty se ztotožňují s principy šetrného stavebnictví a dlouhodobě udržitelných řešení. To považujeme za pozitivní vývoj.” říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy a dodává: “Klíčová jsou z tohoto důvodu především koncepční řešení, ať už se jedná o problematiku Smart Cities, energetického managementu, hospodaření s vodou, oběhového hospodářství či vnitřního prostředí budov.”

Rada pomáhá i školám a veřejné správě

Rada letos významně rozšířila své aktivity v regionech. V průběhu roku uspořádala řadu vzdělávacích seminářů a oborových konferencí. Z nichž některé uskutečnila v rámci grantového programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Angažuje se rovněž v oblasti vzdělávání a školství. Spolu s Národní technickou knihovnou vytváří specializovaný fond literatury k šetrným budovám a udržitelnosti. V roce 2017 fond již dosáhl téměř 100 zahraničních odborných titulů.

Rok 2020 se blíží, energetické úspory jsou nezbytné

Celoroční činnost Rady a jejích členů se promítá do mnoha oblastí udržitelného stavebnictví včetně legislativy. Ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy byla zapojena do nastavení dotačních programů, např. některých výzev v rámci Nová zelená úsporám, Operační program Životní prostředí či Strategie renovace budov v ČR.

„V intenzivní práci nepolevíme ani v příštím roce. Kdy budeme zase o krok blíž ke zlomovému roku 2020, kterým legislativa EU zavazuje Českou republiku k energetické účinnosti a šetrné výstavbě. Podle směrnice EPBD II se mají od roku 2020 stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Vzhledem k tomu, že podle údajů Evropské unie činí podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích Unie 40 % a nadále roste, je tento krok správnou cestou. Je nutné významně snížit spotřebu a využívat obnovitelné zdroje. Inspirativním příkladem nám mohou být skandinávské země. Kde jsou udržitelnost rozvoje a respekt k okolnímu prostředí neoddělitelnou součástí tamějšího životního stylu,” dodává Simona Kalvoda.

 

PŘEHLED NOVÝCH ČLENŮ ČESKÉ RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY
ASIO NEW
AVRIOINVEST
GORDIC
IKEA
PROWORK
VELUX
VKM SOLUTIONS

Napsat komentář