Může být rodinný dům zcela soběstačný? Nové technologické jádro s tepelným čerpadlem to umožní

Na českém trhu již dnes existují inovativní systémy, které zajišťují nejen optimální hospodaření se všemi přírodními zdroji a energiemi, ale také úplnou soběstačnost a nezávislost na technické infrastruktuře. Zajímavým příkladem podobného řešení je energeticky nulový rodinný dům. Například ten, který využívá technologické jádro NyrdenCore s ventilačním tepelným čerpadlem NIBE.

Energetické jádro NyrdenCore komplexně řeší jednak vytápění, chlazení, větrání. Ale i ohřev vody, ekologickou likvidaci odpadních vod a biologického odpadu i výrobu elektřiny. Majitelé nulového rodinného domu, manželé Horovi, si díky němu mohli pořídit levnější pozemek. Pozemek bez připojení k inženýrským sítím. Stali se tak zcela nezávislými na zdražujících se energiích. „Jádro NyrdenCore je energeticky účinné, šetrné k životnímu prostředí i zdrojům pitné vody a navíc snižuje provozní náklady na minimum. Energie v našem domě budou pocházet pouze z obnovitelných zdrojů a dokončená stavba splní požadavky kladené na nulový dům,” konstatuje majitelka.

Zcela nezávislý systém s ventilačním tepelným čerpadlem

Navržený systém umožňuje vyrábět a skladovat elektrickou energii bez závislosti na technické infrastruktuře a není tak ohrožený jejími výpadky. Dostatečná produkce elektřiny je zajištěna díky autonomní fotovoltaické elektrárně. Ta zajišťuje i efektivní provoz ventilačního tepelného čerpadla NIBE F750, které slouží k vytápění, větrání, chlazení a přípravě teplé vody.

Dům, který dokonale šetří vodou

Energetické jádro NyrdenCore řeší také rostoucí ceny vodného a stočného. Umí totiž využít nejen běžné zdroje vody, ale v případě potřeby i ty alternativní: dešťovou vodu, povrchovou vodu nebo podzemní vodu z vrtů či ze studny. „Přefiltrovaná odpadní voda nám může posloužit i k splachování,” říká majitelka.

ČTĚTE TAKÉ:

Tepelná čerpadla jako ekoologický doplněk či alternativa vytápění a ohřevu vody

One thought on “Může být rodinný dům zcela soběstačný? Nové technologické jádro s tepelným čerpadlem to umožní

  1. Pingback: Blíží se zákaz vytápění neekologickými kotli: Pomohou kotlíkové dotace - NádhernýByt.cz

Napsat komentář