Konference BIM a digitalizace ve stavebnictví 2020 byla online

Šestý ročník konference BIM a digitalizace ve stavebnictví přesunuli organizátoři z kongresového sálu na internet.

Navzdory COVIDu

Navzdory situaci s covid-19 se 24. září 2020 virtuálně setkali odborníci z oblasti stavebnictví a architektury z více zemí a přednesli své inspirativní přednášky. Šestý ročník odborné BIM konference zorganizovalo Vydavatelství EUROSTAV pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Pro organizátory bylo v momentální situaci spojené se šířením koronaviru přirozené upřednostnit zdraví a bezpečí lidí. A zorganizovat konferenci pro odborníky ze stavební branže a architekty virtuálně. Díky technologiím a internetu se vysílalo naživo ze studia v Bratislavě. Konference tak opět nabídla účastníkům a hostům nové informace ze světa BIM.

V rámci konference vystoupilo třináct speakerů patřících k evropské špičce v problematice BIM. Po úvodním přivítání výkonné ředitelky Vydavatelství EUROSTAV Michaely Koreňové se chopil mikrofonu moderátor konference Ing. arch. Vladimír Hain a uvedl první blok přednášek.

1. blok: Propojení účastníků stavebního procesu do jednoho (BIM) celku

První prezentace patřila zástupcům společnosti DELTA Slovensko, hlavnímu partnerovi konference. Z ČR se přes telemost připojil Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA. A ze studia jeho kolega Martin Mišún. Společně odhalili BIM z pohledu 3C, tedy jako prostředek kooperace, komunikace a koordinace (Cooperation, Communication, Coordination). A demonstrovali to na konkrétním mezinárodním projektu, který s projektovým týmem jež zahrnuje více než osmdesát odborníků mluvící čtyřmi různými jazyky aktuálně připravují. Druhé přednášky se chopila Lucia Benkovičová. Architektka, redaktorka, autorka mnohých publikací a expertka registrovaná v databázi APVV a EC. Objasnila rozdíly mezi virtuální, rozšířenou a smíšenou realitou. A zaměřila se zejména na jejich využití v architektuře a stavebnictví. První blok prezentací ukončil svým vystoupení na dálku David Neužil z české společnosti Construsoft. Ten přiblížil softwarové 3D BIM řešení pro různé konstrukce. A zaměřil se na Tekla Structures pro ocelové a železobetonové konstrukce a jejich detaily.

2. blok: Digitalizace BIM v praxi

Druhý blok zaměřený na zkušenosti ze stavební praxe otevřel Jaroslav Synek, specialista na kvalitu stavebních prací a BIM ve společnosti Metrostav, a.s, Praha. Konstatoval, že nedostatečné využívání digitalizace ve stavebnictví je důvodem stagnující efektivity všech stavebních procesů. Dále přiblížil možnosti a přínosy digitální agendy stavebních prací. Zajímavým příspěvkem pokračoval Lukáš Zelený ze společnosti SIEBERT + TALAŠ. Hovořil o propojení a doplnění BIM-u, virtuální reality, parametrické architektury a generativního designu v stavební projekci. Současně i o jejich výhodách při architektonických návrzích. Tomáš Minka ze společnosti BIM.POINT z České republiky prezentoval svoji přednášku prostřednictvím videokonference. V ní přiblížil způsoby a možnosti vytvoření digitálního dvojčete stavby. Závěr druhého bloku patřil Romanovi Hajtmankovi z Fakulty architektury STU v Bratislavě. Na konkrétních případových studiích ukázal, jak velký význam má při správě budovy sledování uživatelů prostor.

3. blok: Efektivita práce v BIM

V posledním bloku přednášek vystoupili čtyři přenášející. Dva zahraniční formou videohovoru a dva ze studia. Prvním byl Theodor Sansakrit Strohal, který zodpovídá za implementaci BIM ve skupině STRABAG v Rakousku a zemích střední Evropy. Upozornil na existující podstatné mezery v zavádění digitálních nástrojů a v jejich technické implementaci. A přiblížil způsoby, jak urychlit digitální strategii a transformaci. Dalším hostem byl Daniel Marinica ze společnosti CREATERRA. Přiblížil praktické zkušenosti z projektování malých a středních projektů pasivních staveb různých konstrukcí a modelování konstrukčních detailů v 3D.

Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM a jednatel společnosti di5 architekti inženýři, se přihlásil prostřednictvím online streamu. Objasnil přípravu Koncepce zavádění BIM v ČR a na příkladech z praxe ilustroval způsob jejího uplatnění a řešení problémů. S poslední prezentací prostřednictvím telemostu vystoupila Zofia Feliksinska ze společnosti HB Reavis a zdůraznila, jak je důležité při práci v BIM nastavit si na začátku projektu pravidla a požadavky jednotlivých stran – developera, architekta, projektanta.

V panelové diskusi se speakeři a zástupci Slovenskej komory architektov podělili o své zkušenosti. Dále probrali svá očekávání, pojmenovali současné překážky při práci s BIM a naznačili, co by se mělo zlepšit a jak proces zefektivnit. Závěrečné slovo patřilo opět Michaele Koreňovej z Vydavatelství EUROSTAV, která poděkovala moderátorovi, všem speakerům a partnerům, kteří podpořili tuto konferenci a její účastníky.

ČTĚTE TAKÉ:

Třetí ročník odborné konference BIM ve stavebnictví

Napsat komentář