Jaké revize a kontroly by měl zajistit vlastník bytu

Každé vlastnictví s sebou přináší i povinnosti. V případě vlastnictví bytu tomu není jinak. V tomto článku se podíváme na to, jaké revize a kontroly by měly být v bytě pravidelně prováděny. Povinnosti vlastníků se pochopitelně mění v čase a tento článek nebyl vypracován právníkem zaměřeným na tuto oblast, proto je pouhým a zcela nezávazným doporučením.

Na co by se měl vlastník bytu zaměřit? Občanský zákoník říká, že„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ V případě vlastnictví bytu to znamená mít v pořádku zejména rozvody elektřiny a plynu, ohřívač teplé vody či kotel a spalinové cesty. Jak často jednotlivé věci kontrolovat?

Elektroinstalace

Revize prováděná revizním technikem – 1x za 5let

Plynové zařízení

– rozvod plynu v bytě, včetně plynových spotřebičů – např. kotel či sporák

Kontrola prováděná oprávněnou osobou – 1x za rok

Revize prováděná revizním technikem – 1x za 3 roky

Spalinové cesty

– komíny

Čištění a kontrola prováděná odpovědnou osobou – 1x za rok

Tlakové nádoby

– např. ohřívač teplé vody či expanzní nádoba u kotle

Revize a zkouška těsnosti provedená revizním technikem – 1x za 5 let

Každý bytový dům jako celek má navíc další povinnosti, které by měl splňovat. V tomto ohledu se jedná zejména o povinnosti v rámci takzvaného technického zabezpečení budov (TZB). Obvykle na tyto povinnosti dohlíží správcovská firma nebo samotné představenstvo domu a je dobré mít jistotu, že nic neopomnělo. Zejména se jedná o pravidelné revize a kontroly elektrických a plynových zařízení ve společných prostorách domu, spalinových cest, požární bezpečnosti, hromosvodů, výtahů a kotelen. Ale to by bylo na celý další článek 🙂

ČTĚTE TAKÉ:

Konference Rekonstrukce TZB v bytových domech

Napsat komentář