Dům ve velmi krátkém čase – technologie tzv. suchého procesu bez použití vody

Podívejme se na jeden konkrétní příklad. Mladý pár bydlí v bytovém domě v Kladně-Kročehlavech. V nedávné době si pořídili pozemek, aby si postavili vlastní dům. A protože vědí, že to bude investice na celý život, chtějí, aby jejich dům byl maximálně funkční, architektonicky nadčasový a šetrný k životnímu prostředí. A aby vydržel bez výraznější údržby a úprav několik generací.

Ocelový montovaný dům a garáž ve stodole

Na zajímavém členitém pozemku s rovinnou stavební parcelou o rozloze 950 m2 v původní zástavbě obce dříve stával původní dům, k němuž přiléhaly hospodářské stavby. Původní stavby nebylo možné efektivně rekonstruovat, a tak byly odstraněny. Při rozhodování, jakou stavbu na pozemek umístit, se majitelé při rozhodování o novém řešení řídili kritériem „moderní dům s charakterem původní zástavby”. Na novém dvoře tak roste dvoupodlažní montovaný dům o celkové užitné ploše 129 m2, jehož architektura hmotově i tvarově ctí původní historickou zástavbu. Původní stará stodola prochází rekonstrukcí, po níž zde vznikne garáž pro dvě auta. Petr Hynšt, technický manažer stavebních systémů Lindab s. r. o., k realizaci uvádí: „Stavba s využitím sofistikovaného komplexního systému LINDAB STAVBY nejenže vyhovuje přísným parametrům stanoveným pro pasivní domy, ale navíc je téměř bezúdržbová a s dlouhou životností. Při výstavbě se výrazně zkracují stavební procesy, čímž se snižují negativní vlivy na bezprostřední okolí, a minimalizuje se také hluková zátěž.

Lehká skeletová konstrukce

Na betonových základech byla vztyčena primární rámová ocelová konstrukce Lindab, na kterou je zavěšen kompaktní sendvičový plášť pomocí sekundární konstrukce z tenkostěnných profilů. Objekt přístavby tvoří samonosné stěny montované z tenkostěnných profilů. Obvodové stěny a střešní plášť jsou izolovány vnějším sendvičovým PIR panelem tloušťky 100 mm a minerální vlnou o tloušťce 200 mm. Sendvičovou skladbu uzavírá rošt z lehkých profilů Lindab a sádrovláknité desky. Strop nad prvním nadzemním podlažím se skládá z tenkostěnných stropnic. Ty jsou uchyceny do primární konstrukce, shora zaklopených trapézovým plechem a armovanou betonovou deskou jako zásobníkem tepla. Vnější fasádu domu tvoří přímo vnější profilovaný plech PIR panelu. A to s polyesterovou úpravou v antracitovém odstínu. Atraktivitu dodá domu jeho obložení: na stěnách jednopodlažní přístavby uvažuje investor zakrýt plášť z PIR panelů dřevěným obkladem z hoblovaných prken (ošetřených proti škůdcům a dřevokazným houbám) či fasádními kazetami, případně jejich kombinací.

?

Aby podpořil duch místa, využije investor pro stavbu garáže a dílny v původním půdorysu stodoly větší část původní obvodové zdi ze skládaného kamene, kterou se podařilo zachovat. Pro vlastní stavbu a zbývající obvodové stěny bude použita stejná technologie stavby jako u rodinného domu. Střecha garáže bude (na rozdíl od sedlové střechy rodinného domu) pultová a zelená, osázená nízkými travinami a skalničkami. Plynule tak naváže na členitý terén pozemku a prodlouží zelenou plochu zahrady.

Alternativa k dřevostavbě

Stejně jako dřevostavby je stavba rychlá. I ty se dnes často staví v pasivním standardu. Někteří odborníci tvrdí, že montovaný ocelový pasivní rodinný dům je díky lehké ocelové nosné konstrukci dokonce trvanlivější a odolnější.

ČTĚTE TAKÉ:

Dům na kolech

Chytrý návrh domu počítá i se změnou jeho dispozic v průběhu let

Vedle rychlosti výstavby, nízké energetické náročnosti a komfortu oceňují budoucí majitelé na domě i návrh jeho dispozic. Ten myslí na zadní vrátka a případnou proměnu domu v čase. „V budoucnu půjde v přízemí vytvořit ložnici na úkor pracovny. Tím zde vznikne plnohodnotná bytová jednotka. Ta umožní bezbariérový provoz, pokud to ve stáří budeme potřebovat,” doplňuje majitel domu.

Jaké jsou hlavní výhody podle výrobce?

Za prvé snadná montáž. Díky stavebnicovému řešení a standardizovaným detailům lze po odborné montáži primární konstrukce realizovat výstavbu i svépomocí. K montáži sekundární konstrukce i panelů opláštění totiž stačí jen akumulační vrtačka. Dále skeletový koncept systému LINDAB STAVBY umožňuje svobodné dispozice rodinných domů a velmi různorodý tvar. Další výhodou je rychlost výstavby; proškolený generální dodavatel je schopen předat dílo do několika měsíců od předání staveniště. V neposlední řadě uveďme téměř bezúdržbové využívání a možnost aplikace jakéhokoli finálního povrchu (mj. omítkovina, kazetový systém – např. bond, fotovoltaické a solární systémy, dřevěné obklady, kompletní zazelenění popínavými rostlinami nebo funkční skladba zelené stěny a střechy) – to vše bez rizika estetických nebo funkčních poruch.” říká Tomáš Pazdera

ČTĚTE TAKÉ:

Připravte svou střechu na zimu včas!

 

One thought on “Dům ve velmi krátkém čase – technologie tzv. suchého procesu bez použití vody

  1. Pingback: Vlastníci domů mají nyní možnost se přihlásit do soutěže PASIVNÍ DŮM 2018 - NádhernýByt.cz

Napsat komentář