Více než třetina SVJ má problémy se sejít a hlasovat

Jen v 61 % případů v posledních třech letech byla schůze společenství vlastníků jednotek (SVJ) usnášeníschopná a mohlo se tak na ní hlasovat. Vyplývá to z průzkumu českého technologického startupu eVlastníci. Ten se rozhodl tento dlouhodobý problém všech SVJ vyřešit. Přišel tak s první specializovanou webovou a mobilní aplikací určenou primárně pro online hlasování SVJ. Všem SVJ bez ohledu na jejich velikost umožňuje snadno uspořádat právně závazné hlasování bez nutnosti konání schůzí.

“Přes dvacet let používáme online bankovnictví, přes deset let komunikujeme se státem elektronicky. Přitom kvůli rozhodnutí o vymalování chodeb v domě jsme doposud museli trávit čas několikahodinovou diskuzí v kočárkárně nebo pronajaté zasedačce. Myslíme si, že je třeba i hlasování SVJ posunout do roku 2022. Vždyť u nás funguje asi 70 tisíc SVJ, které tento problém řeší,” říká Lukáš Truxa, spoluzakladatel startupu eVlastníci. “Pokusy o online hlasování SVJ tu sice již v rámci jiných platforem jsou, ale nikdo se na to primárně nesoustředí. Podle nás je právě hlasování tou nejdůležitější věcí v rámci SVJ. Pokud dobře funguje, tak samo o sobě dokáže zlepšit vztahy mezi vlastníky. Proto jsme se do toho pustili opravdu naplno. A eVlastníci jsou tak první aplikací zaměřenou právě na hlasování SVJ. Je přístupná jak na webových stránkách, tak přímo v samostatné aplikaci v mobilním telefonu.”

SVJ se přitom s problémy s hlasováním potýkají dlouhodobě. Vyvrcholením pak byla pandemie koronaviru. Během ní dokonce ve 45 % případů ani žádná fyzická schůze neproběhla. U 18 % SVJ se na schůzi sešel menší počet lidí, než byl dříve obvyklý. Ačkoliv alespoň jednou za rok je schůze SVJ povinná, pouze 32 % SVJ nahradilo osobní setkání tzv. hlasováním per rollam. Tedy hlasováním mimo shromáždění, například poštou nebo online způsobem. “Tento způsob hlasování byl pro SVJ mnohdy jediným možným způsobem rozhodování. Alarmující ale je, že podle našeho průzkumu u 87 % takových hlasování neproběhlo vůbec žádné ověření členů SVJ, což jsme také chtěli aplikací eVlastníci vyřešit,” vysvětluje Ondřej Bělecký, spoluzakladatel startupu eVlastníci.

Nejpalčivějším problémem SVJ je nedostatečná účast

Když měli respondenti oznámkovat, jak hlasování během domovních schůzí probíhá, dosáhlo průměrné hodnocení známky 2,9. Největšími problémy je podle nich nedostatečná účast (43 %), diskuze mimo téma hlasování (31 %) a neshoda mezi členy SVJ (28 %). “Polovina lidí chce usnášeníschopnost SVJ zvýšit. Vůle hlasovat jinak, než na klasické schůzi tu tedy je, ale podle nás chyběl nástroj, jaký používat,” říká Ondřej B

eVlastníci umožňují snadnou přípravu hlasování bez zbytečného papírování, zabezpečený proces hlasování a identifikaci vlastníků, vyhodnocení výsledků s automatickým přepočtem podle podílů a přehled všech hlasování včetně jejich archivace.

Průzkum, ze kterého jsou data čerpána, probíhal na přelomu roku a zapojilo se do něj přes 800 respondentů. 44 % z nich zastává či v nedávné době zastávalo řídící funkci v SVJ či bytovém družstvu, zbytek tvořili běžní členové SVJ a družstev.

ČTĚTE TAKÉ:

Česká investiční platforma Bondster hlásí překonání hranice 15 tisíc investorů

Napsat komentář