Dějiny vánočního stromku

Zdroj foto: Bakker

Jak vznikla tradice vánočního stromku?

Možná máte dojem, že vánoční stromek nás provázel vždy, ale ve skutečnosti tradice ve zdobení jehličnatých stromků není zas tak historická. Okolo roku 1850 se z Německa do ostatních částí Evropy dostal stromek, který svítil. Nejprve se objevil v nedělních školách a okolo roku 1900 také v domech rodin liberálních protestantů. Ortodoxně protestanské a římsko katolické kruhy odmítaly vánoční stromek jako cosi pohanského. Až 2. světová válka tento postoj dokázala změnit.

Starší tradice

Vánoční stromek zdobíme světýlky, koulemi, sladkostmi nebo dárečky. Zdá se to být jako starověká tradice a také je. V dávných dobách před křesťanstvím, se u posvátných stromů zapalovaly ohně. Tento rozšířený obyčej byl církví v roce 452 zakázán. Kolem roku 800, zakázal Karel Veliký ve svém „Kapituláři“ (Kniha zákona) osvěcování stromů a pramenů. Stačí znát příběh Ódina, který se pověsil ze stromu Yggdrasil u posvátného pramene, a důvod pro zákaz je zřejmý. Byl to jednoduše pokus vykořenit pohanskou tradic.

Svítící strom

Od světel u stromu ke světlům na stromě je to už jen malý krůček. V pohanských dobách se zdobily uměle vytvořené stromy, tyče s postranními větvemi. Švédové stále mají trojramenný svícen. Když se objevila výroba svíček, světla se přesunula do skutečných stromů. Ve franském textu ze 13. století je popsán zelený strom plný zapálených svíček.

Rajský strom

Jeden z dalších zdobených stromků býval umístěn ke dveřím kostela v raném středověku o dnech – Slavnost Všech svatých (1.11.) a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.). Byly ozdobeny koulemi a nazývaly se „Rajské stromy“. Koule symbolizovaly nemocné duše. Je velice pravděpodobné, že používání ozdobných kouliček na stromek má původ právě v těchto dobách. Během staletí jsme se přes různé formy stromků svítících, rajských dostali až k dnešní podobě vánočního stromku.

Zdroj: Bakker.com

Napsat komentář