Blíží se zákaz vytápění neekologickými kotli: Pomohou kotlíkové dotace

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší mj. zakazuje od 1. září 2022 vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí ČR rozhodlo, že do tohoto data bude pokračovat i státní podpora. Ta bude sloužit k výměně neekologických kotlů na pevná paliva za šetrnější zdroje vytápění. A to konkrétně prostřednictvím dvou programů: tzv. kotlíkových dotací a Nové zelené úsporám.

Až 95 % nákladů může hradit příspěvek

Maximální výše finančního příspěvku (určená především pro domácnosti s velmi nízkými příjmy) bude činit 95 % uznatelných nákladů s limitem 130 000 Kč.

14 miliard na dotace

Náklady na vytápění, teplou vodu a elektřinu spotřebují nemalou část domácího rozpočtu. Jednou z cest ke snížení nákladů je výměna zastaralých technologií za úspornější a ekologičtější zdroje tepla. Návratnost investice do zvolených opatření výrazně urychlí státní podpora formou tzv. kotlíkových dotací nebo Nové zelené úsporám. Přes ně má být nově distribuováno minimálně 14 mld. Kč. Z toho 5,5 mld. Kč přes kotlíkové dotace a 8,5 mld. Kč přes program Nová zelená úsporám.

Státní dotace na nové ekologičtější a úspornější zdroje vytápění budou nově vypláceny podle příjmů jednotlivých domácností. Nízkopříjmové domácnosti získají až 95 % uznatelných nákladů formou kotlíkových dotací, o které budou moci žádat na krajských úřadech. Ostatní domácnosti pak mohou požádat o proplacení až 50 % nákladů v rámci programu Nová zelená úsporám (v tom si budou moci dotaci dále navýšit kombinací s jinými ekologickými opatřeními). Nově bude možné čerpat finanční prostředky i na výměnu starých kotlů v bytových jednotkách bytových domů a v trvale obývaných rekreačních objektech,” vysvětluje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ, a dodává: „Podle údajů Ministerstva životního prostředí ČR si lidé od roku 2015, kdy odstartovala první výzva kotlíkových dotací, zažádali o příspěvek na výměnu 120 000 kotlů v celkové hodnotě 11,8 mld. Kč. Díky pokračování státních dotaci by tento počet mohl vzrůst více než dvojnásobně – až na 270 000 kotlů.

Finanční prostředky z kotlíkových dotací bude možné čerpat na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel. A nebo na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva nebo kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže. Dotace z programu Nová zelená úsporám budou určené na pořízení plynového kondenzačního kotle, kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže, tepelného čerpadla nebo napojení na soustavu zásobování teplem. Příkladem velmi efektivního, environmentálně šetrného řešení je např. kombinace tepelného čerpadla s akumulační nádrží.

DOSAVADNÍ PŘÍNOSY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Efekt 85 tisíc vyměněných kotlů:

Ø roční snížení emisí TZL (tuhých znečišťujících látek) o 3,3 kt

Ø roční snížení emisí CO2 o 471 kt

Ø roční snížení emisí prekurzorů částic PM2,5 (pevných prachových částic menších než 2,5 μm) o 568 t

Ø roční úspora energie 3,03 PJ

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

ČTĚTE TAKÉ:

Může být rodinný dům zcela soběstačný? Nové technologické jádro s tepelným čerpadlem to umožní

One thought on “Blíží se zákaz vytápění neekologickými kotli: Pomohou kotlíkové dotace

  1. Pingback: Veletrh STAVOTECH Olomouc poradí se stavbou a bydlením - NádhernýByt.cz

Napsat komentář